X

לרגל חגיגות 75 שנה למקורות, יצרה החברה קו תדמיתי השם דגש על אנשי "מקורות" הם הם האנשים שמייצרים את המים בשביל כולנו. קמפיין "אנשי המים" שעלה בטלוויזיה חוזק על ידי תערוכה וחומרת תדמיתי רב שיצרנו בסטודיו. העבודה ברובה מתנהל מול מחלקת הדוברות. תוצרים: כל החומר השיווקי של החברה לרבות חוברות הסברה, מודעות בעיתונים, תערוכה רבת מימדים בכל סניפי מקורות ובכנסת. סרטון תדמית של 10 דקות, ואתר אינטרנט חדש של החברה - בעבודה.