X

עיצוב ספר מדעי החיים לחט"ב וספר מדעי החומר לחט"ב בהוצאת מטח - אחת העבודות המורכבות והמאתגרות ביותר שהתנסינו בהן בסטודיו. מציאת ביטוי ויזואלי שיעשיר ויעזור לתלמיד להבין את החומר הכל כך מורכב של המדעים. העבודה כללה - עיצוב הספרים, חלוקה למדורים לרוחב ולאורך, שילוב המדריך למורה בתוך דפי הספר, מציאת חומרים ויזואליים, שרטוטים, דיאגרמות, צילומים והמחשות למיניהן ככל הנדרש. וכמובן סגירת הספרים והבאתו לדפוס.

 

ספרי מדעים

 

 

חוברות הדגמה למורים במדעי החיים ובמדעי החומר לחטיבת הביניים. את הספרים נעצב במהלך 2013 והם יהיו בהמשך לספרים שבהמשך.

 

 

 

 

סדרת ספרי קריאה לחינוך המיוחד

 

 

 

 

 

  גיאוגרפיה

 

 

 

 

 

  שפה