X

משרד עמית, חלפון רו"ח ממוקם במתחם העסקים ברמת גן והוא משרד רואי חשבון מוביל בישראל. האתר משקף בצורה הברורה והמדוייקת ביותר את תחחומי העיסוק של המשרד. המשרד מספק שירותים לחברות ציבוריות ופרטיות, עמית, חלפון ממוקד בשירותים בעלי ערך מוסף גבוה ללקוחות הדורשים מקצוענות, שירות וזמינות ברמה הגבוהה ביותר, כולל חברות ציבוריות המקבלות יחס אישי בסטנדרט מקצועי גבוה ביותר. האתר שם דגש על היחס האישי על הרמה המקצועית הגבוהה ועל הקשר הישיר לחו"ל כולל נציגות של PKF.