X

עמותת רעות מפעילה מרכז רפואי, מרכז הכוונה וייעוץ למטפלים בבני משפחותיהם, בתי דיור קהילתי, דיור מוגן, ומרכזים קהילתיים. חמשת אתרי רעות: אתר העמותה, מרכז רפואי שירומי רעות, אתר משפחה מטפלת, אתר דיור מוגן, אתר מרכז רייך