X

EasyForm הוא מחולל טפסים מתקדם בעברית, המאפשר יצירת טפסים מורכבים על ידי כל עובד במשרד, באמצעות הממשק שנמצא online. הטופס נוצר במחשב ומאפשר מילוי online של הטופס וכן חתימה עליו. האתר/תוכנה נמצא בשימוש בחברות מובילות בארץ

אתר easyform.co.il

 

 

דוגמאות מתוך ממשק המשתמש: